Onorarii                                                

Cabinetul nostru de avocatură va stă la dispozitie cu o gamă largă de servicii juridice prestate la cel mai înalt nivel profesional.
Pentru mai multe informații CERE GRATUIT O ESTIMARE
 și află răspunsul problemei tale!


Clientul poate alege, în funcție de nevoile sale,  unul dintre onorariile de mai jos:

Onorariul fix

  • Este oferit clientului care doreşte realizarea unei singure lucrări avocațiale și se stabilește în funcție de dificultatea cazului.

Onorariul orar

  • Are un nivel moderat și se modifică semnificativ în funcție de factori cum sunt: urgenţa lucrării, complexitatea activității, istoricul colaborării cu clientul.

Onorariul de succes

  • Constă într-o suma fixă sau variabilă (în cele mai multe cazuri se stabilește în procente), stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul fix sau orar. În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătura cu latura civilă a cauzei.

Onorariul avocatial se stabileste prin negociere pentru fiecare cauză în parte, în functie de complexitatea, amploarea sau durata acesteia, de necesitatea conlucrării cu diverși specialiști, de constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurarile cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante, în functie de importanţa intereselor în cauza.
 
Onorariul fix şi onorariul orar se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.
 
În cazul litigiilor, prin contract, se pot stabili și eșalonările de plată a onorariului, convenite prin negociere cu fiecare client în parte, în functie de anumiți factori.
 
Cheltuielile aferente activității prestate de avocat (taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, onorariu de expert , executor sau notar, cheltuieli de transport, cazare și masă, în cazul deplasării în afara localității și alte cheltuieli asemănătoare), vor fi suportate de client, separat de plata onorariului avocațial. Pentru cheltuielile menționate se vor prezenta actele justificative.