Cabinetul nostru de avocatură vă oferă servicii de consultanță, reprezentare și asistare juridică în următoarele domenii:

 DREPT CIVIL

 • Recuperare creanțe.
 • Plângeri contravenționale 
 • Revendicări imobiliare și apărarea dreptului de prprietate
 • Drept succesoral
 • Acțiuni în revendicare mobiliară și imobiliară
 • Acțiune în garanție pentru evicțiune
 • Acțiune în simulație
 • Acțiuni în nulitatea actelor
 • Partaj judiciar
 • Uzucapiune
 • Moștenire, partaj moștenire,acțiuni pentru intrarea în posesia unei, moșteniri.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV  ȘI FISCAL

 • Recuperare de taxă auto, taxa mediu, timbru mediu, taxa de poluare!
 • Litigii APIA privind plata pe suprafata agricola si pentru animale!
 • Îmnatriculare fără plata taxei de poluare!
 • Anulări acte administrative ale administrației publice locale și centrale
 • Litigii de muncă.
 • Acțiuni în baza legii 221/2009

LITIGII CU PROFESIONISTII

 • Somație de plată
 • Ordonanță de plată
 • Recuperare debite-executare silită
 • Înființare scietăți comerciale
 • Redactare și modificare act constitutiv
 • Redactare acte adiționale și hotărâri AGA
 • Obținere certificat de cazier fiscal și certificat constatator
 • Dizolvare, lichidare, reorganizare și faliment
 • Contractate comerciale, redactare și atestare
 • Depunere și ridicare acte la Oficiul Registrului Comețului

DREPTUL FAMILIEI

 • Divorț
 • Partaj
 • Pensie de întreținere
 • Acțiune în tăgada paternității
 • Stabiliarea filiației

CONTRACTE

Consultanță și redactare:

 • Contract vânzare-cumpărare !
 • Contract de închiriere
 • Contract de comodat
 • Contract de donație
 • Contract împrumut
 • Contract de depozit
 • Contract de întreținere
 • Contrcat de rentă viageră