Stiri

Consilierii juridici o sa dispara ca profesie?

23.11.2010

 DEZBATERI. Ministerul Muncii: După cum ştiţi Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor (ISCO-88) cu scopul de a pune la dispoziţie o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate ţările la următoarea rundă de recensăminte ale populaţiei, precum şi în cadrul serviciilor naţionale de ocupare a forţei de muncă şi al altor aplicaţii orientate către clienţi.

OIM a definitivat structura Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor – ISCO 08 şi prin Rezoluţia din 6 decembrie 2007 a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la Întâlnirea de lucru a Experţilor în Statistica Muncii.

În acest sens, precizăm că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale împreună cu Institutul Naţional de Statistică au convenit ca în forma revizuită a Clasificării Ocupaţiilor din România să fie preluată integral structura ISCO 08 până la nivel de grupă de bază, fapt pentru care în această structură apar situaţii ca cele sesizate de dumneavoastră.

Cu toate acestea vă putem asigura că prin aprobarea acestei Hotărâri de Guvern care cuprinde Structura Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), potrivit ISCO 08, detaliată până la grupa de bază, nu este afectată în nici un fel existenţa ocupaţiilor care se regăsesc deja în COR-ul actual(potrivit ISCO 88).

Menţionăm că în acest moment se definitivează forma Clasificării Ocupaţiilor din România la nivel de ocupaţie (şase caractere) potrivit ISCO 08 prin care se va realiza corespondenţa la nivel de ocupaţii urmând ca aceasta să fie aprobată prin Ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Astfel că, în forma revizuită a Clasificării Ocupaţiilor din România fiind preluată integral structura ISCO 08 până la nivel de grupă de bază în acest moment nu putem introduce grupe noi de bază. Totuşi precizăm că din datele noastre ocupaţia „consilier juridic” se regăseşte în Clasificarea Ocupaţiilor din România în aceeaşi Grupă de bază – Avocaţi încă de la prima ediţie din 1995.

În concluzie, ţinând cont de proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Structurii Clasificării Ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, aflată în procedură de avizare, daca dumneavoastră consideraţi că ocupaţia „consilier juridic” nu mai trebuie inclusă în Grupa de bază 2611 Avocaţi puteţi să ne transmiteţi opţiunea dumneavoastră pentru Grupa de bază 2619 – Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare.

OPINIA SEPARATĂ: Aşa cum a mai fost menţionat, profesia de consilier juridic este o profesie reglementată şi exercitată în temeiul Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 05/12/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, urmează a observa că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 18/10/2007, profesia de consilier juridic a fost introdusă în cadrul calificărilor şi profesiilor reglementate prin Legea nr.200/2004, în vederea punerii în aplicare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Dintotdeauna, trăsătura esenţială a profesiei de consilier juridic a fost accea a apărării drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat, în slujba cărora se află şi în conformitate cu Constituţia şi legile ţării. (art.1 din Legea nr.514/2003) motiv pentru care era pe deplin justificată introducerea în grupa minoră – 261 Specialişti în domeniul juridic a grupei de bază 2613 – Consilieri juridici şi nu preluarea în integralitare a structurii ISCO 08 până la nivel de grupă de bază, fără a lua în considerare condiţiile specifice existente pe piaţa muncii din România.

În concluzie, excludem prevederea ocupaţiei „consilier juridic” în Grupa de bază 2619 -Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare, întrucât profesia de consilier juridic este o profesie distinctă faţă de cele reglementate prin Codul muncii şi celelalte legi speciale. În aceste condiţii era justificată acţiunea legiuitorului de a acorda consilierului juridic un statut aparte.