Stiri

Legea privind ajutorul dat familiilor cu venituri până la 370 lei

08.12.2010

De la 1 ianuarie, familiile cu venituri de pana la 370 lei/persoana ar putea beneficia de un ajutor financiar suplimentar constand intr-o alocatie pentru sustinerea familiei, potrivit unei legi adoptate de Senat, luni. Suma ar urma sa se acorde diferentiat, in functie de numarul copiilor.Legea privind alocatia pentru sustinerea familiei instituie o noua forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani, dupa cum se arata in nota de fundamentare. Initiatorul acestui act normativ este Guvernul Romaniei,Executivul aproband proiectul de lege la finalul lunii august.

Legea privind alocatia a fost adoptata tacit de Senat, desi Comisia pentru Munca, Familie si Proiectie Sociala a dat avizul negativ.

Actul normativ prevede ca alocatia sa fie acordata atat familiilor cu doi parinti, cat si familiilor monoparentale. De asemenea, vor fi considerati ca facand parte din familie si copiii adoptati, incredintati in vederea adoptiei sau aflati in plasament familial, inclusiv la asistentul maternal profesionist ori pentru care s-a instituit tutela.

Astfel, in cazul familiei cu doi parinti, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 30 lei pentru familia cu un copil;
b) 60 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 90 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 120 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

In cazul in care venitul familiei cu doi parinti se situeaza intre 201 si 370 de lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 25 lei pentru familia cu un copil;
b) 50 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 75 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 100 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Totodata, pentru familia monoparentala, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 50 lei pentru familia cu un copil;
b) 100 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 150 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 200 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

In acelasi timp, daca venitul familiilor monoparentale este cuprins intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
e) 45 lei pentru familia cu un copil;
f) 90 lei pentru familia cu 2 copii;
g) 135 lei pentru familia cu 3 copii;
h) 180 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Cum se va acorda alocatia?

Una dintre conditiile pentru acordarea acestor alocatii se refera la frecventarea fara intrerupere a cursurilor unei forme de invatamant organizata potrivit legii de catre copii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale. Proiectul prevede ca alocatia sa se acorde pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare. Cererea se va inregistra la primaria de pe raza careia familia isi are domiciliul.

In termen de 15 zile de la depunerea acestei cereri, primarul va dispune efectuarea unei anchete sociale pentru a verifica eligibilitatea cererilor. Tot primarul va dispune acordarea acestei alocatii in cel mult 5 zile de la data la care i se comunica situatia celor care se incadreaza pentru a beneficia de ajutorul social.

Dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii. Totodata, proiectul prevede ca titularul alocatiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.

Plata alocatiei se va realiza de catre agentiile teritoriale pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal sau in cont de card. Totodata, in cazul achitarii drepturilor de alocatie in cont curent personal sau cont de card, agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare, pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar. In acelasi timp, comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial intre agentiile teritoriale si unitatile bancare.

Proiectul de act normativ instituie obligatia titularului alocatiei de a da, la o perioada de 6 luni, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei. Din 3 in 3 luni, trebuie sa depuna si dovada frecventarii cursurilor de catre copiii.

Primarul va dispune efectuarea de anchete sociale, la interval de 12 luni, in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie, primarii.

Cand inceteaza acordarea alocatiei?

In proiectul de act normativ sunt incluse si conditiile in care plata alocatiei se poate suspenda. Astfel, acordarea acestul ajutor ar putea inceta, in urmatoarele situatii, incepand cu luna urmatoare:
a) pe perioada incredintarii copilului unei institutii de asistenta sociala;
b) agentia teritoriala constata ca dreptul la alocatia familiala pentru copii a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
c) pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returate pentru titularul alocatiei familiale pentru copii;
d) dupa 3 luni de la diminuarea prevazuta la art. 26 alin. (3), se constata in continuare mentinerea aceleiasi frecvente reduse.

Dreptul la alocatie va inceta si in cazul in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege. De asemenea, sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie se recupereaza de la titularul dreptului alocatiei in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.

Legea va fi transmisa spre dezbatere si adoptare Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional.