Stiri

Modificari cu privire la declararea impozitului pe venitul din salarii pentru anumite categorii de contribuabili

31.01.2011

 Potrivit actului normativ, incepand cu data de 1 februarie 2011 nu mai exista obligatia de declarare a impozitului pe venitul din salarii la organele fiscale la care sunt inregistrate sediile secundare cu minimum 5 angajati.

Astfel, incepand cu data de 1 februarie 2011, organele fiscale actualizeaza, din oficiu, vectorul fiscal privind impozitul pe venitul din salarii, incepand cu perioada fiscala ianuarie 2011, al contribuabililor ce au organizate sedii secundare cu minimum 5 angajati, potrivit legii, astfel:
- se inscrie obligatia de declarare a impozitului pe venitul din salarii in vectorul fiscal al contribuabililor platitori de salarii care, la data mentionata, nu au inscrisa in vectorul fiscal aceasta obligatie declarativa;
- se anuleaza obligatia de declarare a impozitului pe venitul din salarii din vectorul fiscal al sediilor secundare cu minimum 5 angajati.

Incepand cu aceeasi data se transfera evidenta electronica a indeplinirii obligatiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii de la organele fiscale la care sunt inregistrate sediile secundare cu minimum 5 angajati la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului care a infiintat respectivele sedii secundare.

De asemenea, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010, potrivit carora, incepand cu anul 2011, pentru declararea impozitului pe venitul din salarii si contributii sociale perioada fiscala este doar luna, actul normativ stabileste ca incepand cu data de 1 februarie 2011, organul fiscal competent actualizeaza in vectorul fiscal al contribuabililor platitori de impozit pe venitul din salarii si contributii sociale perioada fiscala lunara, incepand cu obligatiile de declarare aferente lunii ianuarie 2011.

Obligatiile de declarare a impozitului pe venitul din salarii aferente ultimei perioade fiscale a anului 2010, cu termen legal de declarare pana la data de 25 ianuarie 2011 inclusiv, se indeplinesc potrivit reglementarilor legale si procedurilor in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2011.

Incepand cu data de 1 februarie 2011, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 angajati, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se declara si se corecteaza de catre contribuabilul care le-a infiintat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia, dupa cum urmeaza:
- formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” se depune impreuna cu formularul “Situatia privind impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011″;
- formularul 710 “Declaratie rectificativa se depune impreuna cu “Situatia privind rectificarea impozitului pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011″.