Stiri

Care sunt noile cote de contribuţii sociale valabile pentru anul 2011? Cum se calculează contribuţiile sociale? Care este termenul de plată al acestora?

01.02.2011

 Care sunt noile cote de contribuţii sociale valabile pentru anul 2011? Cum se calculează contribuţiile sociale? Care este termenul de plată al acestora?

1. Plătitorii contribuţiilor sociale

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi plătitorii de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţiile de asigurări sociale obligatorii.

Sub aspectul calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în situaţia persoanelor care realizează venituri de natură profesională, plătitorul de venit este asimilat angajatorului.

2. Cotele de contribuţii sociale

2.1. Contribuţiile în sistemul public de pensii
Cotele pentru contribuţiile de asigurări sociale sunt:
a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care:
- 10,5% pentru contribuţia individuală;
- 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care:
- 10,5% pentru contribuţia individuală;
- 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, din care:
- 10,5% pentru contribuţia individuală;
- 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator.

2.2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate
Cotele pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate sunt:
a) 5,5% pentru contribuţia individuală;
b) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator.

2.3. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Cota pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de 0,85%.

2.4. Contribuţiile la bugetul asigurărilor de şomaj
Cotele pentru contribuţiile la bugetul asigurărilor de şomaj sunt:
a) 0,5% pentru contribuţia individuală;
b) 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator.

2.5. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator, cota este de 0,25%.

2.6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, cota datorată de angajator se situează între 0,15% şi 0,85%.

3. Calculul contribuţiilor sociale

Calculul contribuţiilor sociale individuale se realizează prin aplicarea cotelor asupra bazei lunare de calcul, corectată cu veniturile specifice fiecărei contribuţii în parte, cu excepţiile la care ne-am referit în materialul ”Contribuţii sociale. Care este baza de calcul”, de mai sus.

În cazul în care din calcul rezultă o bază de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, cota contribuţiei individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.

În situaţia persoanelor care realizează venituri de natură profesională, calculul contribuţiei individuale de asigurări sociale şi al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj se realizează prin aplicarea cotelor contribuţiilor sociale individuale respective asupra bazei de calcul.

Calculul contribuţiilor sociale datorate de angajator şi de entităţile asimilate angajatorului se realizează prin aplicarea cotelor asupra bazelor de calcul.

4. Termenul de plată

Contribuţiile sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu contribuţia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului.

Prin prevederile valabile până la 1 ianuarie 2011, prin derogare de la dispoziţiile legale în vigoare privind termenele de plată, impozitele şi contribuţiile aferente veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă pentru veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, se plăteau astfel:
a) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care aveau calitatea de angajator;
b) semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, de către asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011 aceste prevederi au fost abrogate. În consecinţă, începând cu această dată se unifică termenele de declarare şi plată a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, pentru toate categoriile de contribuabili.

De reţinut!

În urma adoptării noilor prevederi fiscale, contribuţiile individuale, împreună cu contribuţiile angajatorului sau a persoanei asimilate angajatorului, se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează pentru toate categoriile de contribuabili.

Concluzie

Cotele contribuţiilor sociale au rămas nemodificate faţă de anul 2010. În schimb, termene de plată au fost modificate. Astfel, pentru toate categoriile de contribuabili, plata contribuţiilor sociale se va efectua lunar.

 

Acte normative aplicabile: Art. 29618 din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat de O.U.G. nr. 117/2010

Adriana SIMION