Stiri

Ordonanta pentru sprijinirea tinerilor care isi deschid o afacere va fi adoptata de Guvern

07.10.2010

 

“Urmeaza ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului sa fie aprobata odata cu normele metodologice de aplicare a actului normativ, astfel incat programul sa fie imediat aplicabil, atat in 2010, cat si in 2011, perioada pentru care a fost conceput”, a declarat primul-ministru.

Inca din toamna anului trecut, Guvernul a promovat un proiect de lege prin care se instituiau o serie de facilitati fiscale pentru tinerii cu varsta pana in 35 de ani, care doreau sa isi deschida o afacere. Odata ajuns la Parlament, despre respectivul proiect nu s-a mai auzit nimic, ultimele informatii aparute fiind legate de faptul ca actul normativ primise un aviz favorabil de la Comisia de finanate a Camerei Deputatilor.

Astfel,, singura alternativa a Executivului pentru promovarea prevederilor promise este Ordonanta de Urgenta. Pe site-ul Ministerului de Economie puteti gasi, in prezent,  in dezbatere publica, un proiect de OUG privind stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri, debutanti in afaceri.

Problema aparuta insa este generata de faptul ca Executivul a modificat prevederile vechiului act normativ, facilitatile acordate fiind drastic diminuate.

Facilitatile oferite de noul act normativ

In vederea stimularii micilor afaceri nou lansate de intreprinzatorii debutanti, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant, beneficiaza de urmatoarele facilitati:

a) accesul prioritar, in conditiile legii, la inchirierea spatiilor pentru desfasurarea activitatii in cadrul structurilor de sprijinire a afacerilor (incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice si de software);

b) accesul prioritar al salariatilor si asociatilor societatii, la orice forma de instruire, informare si documentare in domeniul afacerilor, organizata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si de unitatile din subordinea sau in coordonarea acestuia;

c) scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de 4 (patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale.

d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si, respectiv, de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, potrivit Anexei 1 la Hotararea de Guvern nr. 113/2010 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;

e) primirea de consultanta, generala si/sau de specialitate, pe baza co-finantarii cheltuielilor aferente, din fonduri proprii si atrase;

f) obtinerea de credite bancare cu perioada de gratie sau de alte forme de finantare, in conditiile legii, pe baza accesului la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat pentru imprumuturile destinate realizarii productiei pentru export si investitiilor pentru extinderea si dezvoltarea propriei activitati;

g) ajutor de stat in cuantum de cel mult 20% din valoarea proiectului pentru implementarea caruia a intocmit un plan de afaceri agreat de o entitate finantatoare (banca, institutie financiara nebancara, fond de garantare), dar nu mai mult de 10.000 euro.

In forma anterioara a proiectului , faciliatatile acordate se concretizau in scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata in care societatea are calitatea de firma starter, cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 ani, scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru 5 (cinci) salariati, angajati pe durata nedeterminata, pentru un venit impozabil nominal echivalent cu 500 euro.

Totodata, potrivit vechiului proiect , firmele starter beneficiau de inregistrarea societatii pe cale electronica, la ghiseul unic de la oficiul registrului comertului, iar garantiile acordate de FNGCIMM pentru creditele bancare ajungea pana la 90% din valoarea creditului solicitat.

Obligatii specifice firmelor starter

In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant are si urmatoarele obligatii specifice:
a) sa notifice in scris, Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie (OTIMMC) al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM (AIPPIMM) in a carui raza de competenta isi are sediul, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la infiintare, in vederea luarii in evidenta si acordarii, potrivit legii, de asistenta, consiliere primara, instruire si sprijin;
b) sa angajeze, in cel mult 90 de zile de la infiintare, cu contract de munca pe durata nedeterminata _i sa mentina in activitate cel putin 4 salariati;
c) sa reinvesteasca integral profitul realizat in anul fiscal precedent si totodata, sa capitalizeze profitul astfel incat, la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc trei ani de la data inregistrarii, capitalul social al societatii sa atinga echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro.

Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant este obligata sa restituie, in termen de 30 de zile lucratoare de la comunicarea deciziei de impunere, contravaloarea integrala a facilitatilor acordate in temeiul prezentei ordonante, plus dobanda legala calculata de la data obtinerii si pana la data restituirii integrale a contravalorii acestora, in urmatoarele situatii:
a) cand, prin incalcarea prevederilor legii, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant si/sau salariatii acesteia au beneficiat in mod necuvenit de respectivele facilitati;
b) cand activitatea microintreprinderii apartinand intreprinzatorului debutant a fost suspendata sau a incetat voluntar;
c) cand microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant, sau active corporale ale acesteia au fost vandute ori transferate unei terte persoane fizice sau juridice.

 
www.avocatnet.ro