Stiri

Ce obligatii au persoanele care lucreaza cu zilieri?

05.05.2011

 Actul normativ reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional, prin derogare de le Legea 53/2003 – Codul Muncii. 

In ce domenii se poate lucra cu zilieri?

Domeniile in care se pot presta activitati care au caracter ocazional sunt: agricultura, vanatoare si pescuit, silvicultura, exploatari forestiere, piscicultura si acvacultura, pomicultura si viticultura, apicultura, zootehnie, spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati care au caracter cultural, manipulari de marfuri, activitati de intretinere si curatenie. 

Registrul de evidenta a zilierilor

Conform actului normativ, beneficiarul (persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional) are obligatia intocmirii unui registru, denumit prin lege “ Registru de evidenta a zilierilor” pentru toate persoanele care desfasoara activitati cu caracter ocazional. 

Registrul de evidenta a zilierilor este un registru cu regim special, care se tipareste si se inseriaza de Imprimeria Nationala, iar distribuirea se face la cerere si contra cost de Inspectia Muncii prin Inspectoratele teritoriale de munca. 

Specificatiile pentru intocmirea registrului de evidenta a zilierilor, cuprind: 

* Inscrierile in registrul de evidenta a zilierilor se fac numai cu cerneala sau pasta albastra;
* Orice modificare a datelor inscrise se face cu taierea cu o linie orizontala cu pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte deasemenea cu pasta rosie, lasand vizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari;
* Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica pentru toti zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munca;
* Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.
* Numele se completeaza cu majuscule, fiind necesara si initiala tatalui


Beneficiarul de lucrari are obligatia de a transmite catre inspectoratul teritorial de munca, o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta, certificata “conform cu originalul” pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni.

In cazul in care activitatile cu caracter ocazional se desfasoara prin subunitati, carora le-a fost delegata competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri, obligatiile cu privire la conducerea, completarea si transmiterea registrului de evidenta a zilierilor , revine acestora. 

Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca.  Zilierul are dreptul la o remuneratie stabilita prin negociere directa intre zilier si beneficir, dar nu poate fi mai mica de 2 lei si mai mare de 10 lei pe ora, conform legii. 

ATENTIE ! Plata se va face la sfarsitul fiecarei zile de lucru.

Varsta minima a persoanelor care desfasoara activitati cu caracter ocazional trebuie sa fie de 16 ani. 

Durata de timp pentru o zi este de minim o zi, corespunzator cu 8 ore de munca, si maxim 12 ore, respectiv sase ore in cazul minorilor. Daca, intr-o zi, munca desfasurata de catre zilier se rezuma la un timp mai mic, legea prevede ca acesta sa fie platit de catre beneficiar ca si cum ar fi lucrat opt ore. 

Perioada maxima de prestare a muncii catre acelasi beneficiar este de 90 de zile calendaristice cumulate pe durata unui an. 

De asemenea, legea prevede ca beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert. 

IMPORTANT! Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.

Cea mai mare sanctiune prevazuta in actul normativ este pentru incalcarea prevederilor privind retinerea si virarea impozitului de catre beneficiar, fiind sanctionata atat cu amenda de 20.000 lei, cat si cu interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului; 

Incalcarea prevederilor cu privire la durata activitatii, respectiv cuantumul indemnizatiei, se sanctineaza cu amenda de 10.000 lei; 

Incalcarea prevederilor cu privire la intocmirea si transmiterea registrului de evidenta a zilierilor, precum si incalcarea prevedrilor cu privire la obligativitatea beneficiarului de a asigura zilierului echipament de lucru si protectie, se sanctioneaza cu amenda de 6.000 lei. 

Obligatii din punct de vedere fiscal

Din punct de vedere fiscal, veniturile realizate de zilieri, sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari, reprezinta venit asimilat salariului, pentru care se datoreaza impozit pe venit in cuantul de 16% aplicat asupra indemnizatiei brute. 

Beneficiarul de lucrari are obligatia calcularii retinerii impozitului la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice, si de asemenea ii revine obligatia virarii impozitului la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se platesc aceste venituri. 

Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar. 

Activitatea desfasurata de zilieri nu confera acestora calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acesta va putea incheia, optional, o asigurare de sanatate si/sau de pensie. 

Articol scris de Dana Apostol, economist si membru al Asociatiei Profesionale a Economistilor si Contabililor din Romania(APEC)