Stiri

Noi reglementari privind eliberarea certificatului de atestare fiscală.

21.09.2011

 Codul de procedura fiscala a fost modificat recent prin OG 29/2011, publicata la inceputul lunii septembrie. 

Ordonanta reglementeaza, printre altele, si posibilitatea organului fiscal de a inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant al documentului le are de incasat de la autoritatile sau institutiile publice care atribuie contracte de achizitie publica.

Inscrierea acestor sume in certificat se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se dovedeste ca sumele sunt certe, lichide si exigibile.

Proiectul de ordinul publicat in dezbatere publica de Ministerul Finantelor pune in practica tocmai aceste modificari, armonizand procedura de obtinere e certificatului de atestare fiscala cu noile reglementari din Codul de procedura fiscala.

Astfel, actul normativ completeaza Ordinul MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Proiectul propus de MFP stabileste un nou formular pentru cererea pe care contribuabilii trebuie sa o depuna atunci cand solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala. Noul model de cerere poate fi consultat in fisierul atasat acestui articol.

De asemenea, proiectul de ordin MFP prevede ca, in situatia in care contribuabilul are de incasat bani de la autoritatile contractante definite potrivit OUG nr. 34/2006 , odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala trebuie sa depuna si un document eliberat de respectivele autoritati prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la acestea. Documentul trebuie depus in original la administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal. 

Acest document trebuie sa contina, potrivit reglementarilor propuse de MFP, cel putin date privind:

  • denumirea autoritatii contractante;
  • data emiterii documentului;
  • numarul si data incheierii contractului intre contribuabil si autoritatea contractanta;
  • sumele certe, lichide si exigibile datorate pana la data emiterii documentului de catre autoritatea contractanta, defalcate pe fiecare contract in parte;
  • numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor imputernicite ale autoritatii contractante;
  • stampila autoritatii contractante.

Potrivit proiectului, organul fiscal care a primit cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala, insotita de documentul care certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la autoritatile contractante, va inscrie in certificatul de atestare fiscala si aceste informatii.

Daca este cazul, se poate face si o verificare suplimentara, reglementarile MFP stabilind ca, ori de cate ori considera necesar, organul fiscal poate solicita informatii de la autoritatile contractante in legatura cu datele inscrise in documentele emise de acestea.

Dupa ce face verificarile pe care le considera necesare, organul fiscal “inscrie in certificatul de atestare fiscala informatiile corespunzatoare din documentele eliberate de autoritatile contractante” si “imprima, pe suport hartie, certificatul de atestare fiscala pe care il semneaza, stampileaza si il comunica contribuabilului”, dupa cum mai prevede proiectul de ordin.

Ministerul Finantelor mai precizeaza in proiect ca cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscala, in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se solutioneaza conform prevederilor in vigoare la data depunerii cererii.

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala a fost modificata si la inceputul lunii iunie, cand a fost publicat Ordinul MFP nr. 2014/2011. Ordinul, intrat in vigoare la 1 iulie, stabileste o procedura unica de eliberare a certificatului si un singur model pentru acesta, indiferent de statutul juridic al contribuabililor. Cititi mai multe informatii despre acest subiect aici