Stiri

Un nou termen pentru depunerea declaratiei 390 VIES si amenzi de pana la 5.000 de lei pentru cei care nu il respecta .

22.09.2011

 Noile reglementari privind Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare - 390 VIES  sunt cuprinse in OG 29/2011 si OG 30/2011, actele normative care au modificat Codul de procedura fiscala si, respectiv, Codul fiscal.


Noul termen de depunere pentru 390 VIES

Potrivit OG 30/2011, declaratia recapitulativa 390 VIES trebuie depusa pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii calendaristice in care ia nastere exigibilitatea TVA . Pana acum, termenul era in data de 15 a lunii.

Prevederea se aplica incepand din 17 septembrie, ceea ce inseamna ca si pentru operatiunile desfasurate in luna august, declaratia va trebui depusa pana in 26 septembrie (25 septembrie fiind duminica).

Amenzi de pana la 5000 de lei pentru depasirea noului termen de depunere

Modificarile din Codul de procedura fiscala stabilesc amenzi fixe pentru nedepunerea declaratiei 390 VIES sau depunerea unei declaratii incomplete sau incorecte. Pana acum, amenzile erau stabilite procentual. Valoarea lor era de 2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete.

De acum, insa, nedepunerea la termen a declaratiei 390 VIES va fi sanctionata cu o amenda fixa, cuprinsa intre 1.000 si 5.000 de lei.

De asemenea, depunerea unor declaratii recapitulative incomplete ori incorecte va fi sanctionata cu o suma cuprinsa intre 500 si 1.500 de lei.

Mai mult, modificarile aduse Codului de procedura fiscala stabilesc si cine ar purea scapa de amenzile mentionate anterior. Astfel, nu vor fi sanctionate contraventional:
  • persoanele care corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, daca depunerea unor declaratiei incomplete sau incorecte nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;
  • persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
Totusi, in cazul in care un contribuabil este amendat pentru oricare dintre contraventiile descrise, are posibilitatea de a achita, in termen de 48 de ore, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.

Cine trebuie sa depuna declaratia 390 VIES

Codul Fiscal precizeaza ca declaratia recapitulativa 390 VIES se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii sau prestari de servicii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal. In respectiva declaratie vor fi mentionate:

a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d), pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 1321 alin. (5) efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
c) prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
e) achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate.