Stiri

Impozitul pe venit - ce s-a modificat in Codul fiscal?

07.01.2012

 Codul fiscal a fost modificat la sfarsitul lui decembrie prin OUG 125/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 938, din 30 decembrie 2011.

Actul normativ obliga contribuabilii impusi la norma de venit sa treaca la impozitarea in sistem real, daca in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro. In vechea reglementare, trecerea de la norme de venit la determinarea venitului in sistem real era optionala, nu obligatorie.

Este important de retinut ca, potrivit noilor reguli, obligativitatea trecerii la impozitarea in sistem real se aplica pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sau agricole, dar si pentru contribuabilii care realizeaza venituri banesti din agricultura, mai exact din valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare.

Cei care indeplinesc conditiile mentionate au obligatia sa completeze si sa depuna formularul 220 „Declaratie privind venitul estimat” pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei la sfarsitul anului fiscal.

Plati anticipate din impozit pentru veniturile din drepturi de autor

De asemenea, OUG 125/2011 stabileste ca, incepand de la 1 ianuarie 2012, persoanele juridice sau alte entitati care conduc evidenta contabila au obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze la bugetul statului, impozitul pe venit prin retinere la sursa sub forma platilor anticipate pentru veniturile obtinute din: 

  • drepturi de proprietate intelectuala;
  • activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil
  • contracte de agent;
  • activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica platitoare de impozit pe venit microintreprindere.

Calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatoriiExceptie fac doar veniturile obtinute de persoana fizica din asociere, in acest caz, calculul impozitului facandu-se prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin persoanei respective.

Cheltuieli cu carburantii, deductibile partial pentru PFA, II si IF

Potrivit modificarilor aduse Codului fiscal, contribuabilii organizati ca Persoana Fizica Autorizata (PFA), intreprindere Individuala (iI), intreprindere Familiala (iF) beneficiaza la calculul impozitului pe venit de o cheltuiala deductibila in procent de 50% din combustibil pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului.

Inca o categorie de venituri neimpozabile

Modificarile aduse Codului fiscal prin OUG 125/2011 completeaza si prevederile privind veniturile neimpozabile, incluzand in aceasta categorie si veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.

Contabilitatea in partida simpla, obligatiorie pentru cei impusi la norma de venit

OUG 125/2011 instituie, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, obligatia de a completa rubrica de incasari din Registrul-jurnal de incasari si plati.

Pana acum, acesti contribuabili nu erau obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatile respective.

Termen de plata a impozitului, modificat. Pentru cine?

Termenul de plata al impozitului pe venit a fost modificat de la data de 15 la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Prevederea se aplica contribuabililor care obtin venituri din activitati independente (comerciale, profesii libere, prestari de servicii) sau cedarea folosintei bunurilor.

Impozitarea veniturilor obtinute din arenda, clarificata

Modificarile aduse Codului fiscal aduc cateva clarificari importante in ceea ce priveste impozitarea veniturilor obtinute din arenda.
O noutate absoluta o reprezinta obligativitatea inregistrarii contractelor de arenda la organul fiscal in raza caruia sunt inregistrati contribuabilii in termen de 15 zile de la incheierea acestora. Pana la aparitia acestei reglementari, contractele de arenda se inregistrau numai la consiliul local in raza caruia se afla bunul dat in arenda.

Conform OUG nr. 125/2011, venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, iar impozitul se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final

Impozitul se vireaza la bugetul statului pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

In situatia in care contribuabilii care obtin astfel de venituri opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real, sunt obligati sa mentioneze in scris in contractul/raportul juridic incheiat aceasta optiune.

Potrivit unei informari a Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, veniturile din arendare realizate in anul 2011 se declara in formularul 200 cu termen de depunere 25 mai 2012, plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala. 

In ceea ce priveste contractele de arenda aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii sunt obligati sa-si exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa, prin incheierea unui act aditional inainte de efectuarea primei plati, act aditional care sa fie inregistrat la organul fiscal in termen de 15 zile de la incheiere.