Stiri

Modificari privind infiintarea firmelor.

03.02.2012

 

Infiintarea unei firme in trei zile

Perioada pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale se reduce de la zece zile la trei.

Veşti bune pentru persoanele care doresc să-şi înfiinţeze o firmă. Din 6 februarie 2012 perioada de înfiinţare a unei societăţi comerciale se va diminua da la zece zile la trei zile. Acest lucru este consecinţa măsurilor luate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Măsuri simplificate

Cererile de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social vor fi preluate de la oficiile registrului comertului, odată cu cererile de înregistrare având ca obiect înmatriculări/schimbări de sediu social. Acestea vor fi transmise administraţiilor finanţelor publice alături de actele doveditoare ale dreptului de folosinţă, astfel cum au fost depuse în susţinerea cererilor de înregistrare adresate oficiilor registrului comerţului.

Administraţiile finanţelor publice vor emite şi transmite la oficiile registrului comerţului certificatele pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi adeverinţele privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, în termenele prevăzute de Ordinul ANAF nr. 2.111/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, modificat recent de Ordinul ANAF nr. 78/2012.

Concret, conform actului normativ, certificatul de sediu social va fi eliberat în doar câteva ore, începând cu 2 februarie.

Ordinul precizează că cererile de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinâă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social depuse în prima jumătate a programului de lucru se soluţionează în aceeaşi zi. Cererile ce vor fi depuse în a doua jumătate a programului de lucru se vor soluţiona în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.

Persoanelor care vor să-şi înfiinţeze o societate comercială li se va pune la dispoziţie formularul „Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” la ONRC, solicitanţii având doar obligaţia de a ataşa timbrul fiscal corespunzător, în original.