Stiri

Divorțul - ce trebuie să știm!

10.04.2013

Noul Cod de procedură civilă se aplică numai proceselor de divorț începute după 15 februarie 2013.Cererea de divorț se poate depune la Serviciul de Registratură din cadrul Judecătoriei competente, se poate trimite prin poștă cu confirmare de primire, prin curier fax sau e-mail.

Termenul de judecată va fi fixat abia după trecerea unei perioade de aproximativ 50 de zile de la introducerea cererii de divorț. Anterior primeai termen de judecată după 2-3 zile de la itroducerea acțiunii de divorț.

În toată acestă perioadă de 50 de zile de la introducera acțiunii de divorț dosarul nu sta, el e în lucru, astfel că judecătorul îi va trimite persoanei cu care vă judecați o copie după cererea dumneavoastră de divorț. Soțul sau soția pârâtă poate să depună un răspuns la cererea de divorț ori o altă cerere, denumită cerere reconvețională. La întâmpinarea sau cererea depusă de acesta dumneavoastră puteți să depuneți un răspuns la întâmpinare.

În termen de 3 zile de la depunerea răspunsului la întâmpinare judecătorul va fixa primul termen de judecată care nu  va fi mai lung de 60 de zile.Așadar e posibil ca numai după aproximativ 3 luni -4 luni de la depunerea cererii de divorț să fie primul termen când trebuie să vă prezentați în fața judecătorului.

Este util sfatul unui avocat specializat în divorț pentru că numai așa poți afla dacă ceea ce ceri e posibil să și primești. Noul cod de procedură civilă pune accentul pe înscrisuri așadar ceea ce scrii în întâmpinare, răspuns sau cererea reconvațională de poate ajuta sau sancționa.

Consultați, întrebați și aflați înainte să fiți sancționați !

Acest articol a fost redactat de Avocat specializat în divorț Sarca Laura. Tel 0723 025 694.