Stiri

Ordinul ANAF nr. 2605/2010 - Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Codul de Procedura Fiscala

09.11.2010

Avand in vedere dispozitiile art. 129, 130 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinsa in anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aproba modelele, modul de utilizare si de pastrare ale urmatoarelor formulare, cuprinse in anexele nr. 2-9:
1. ,,Referatul justificativ al masurilor asiguratorii";
2. ,,Decizie de instituire a masurilor asiguratorii";
3. ,,Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile" si anexa la ,,Procesul-verbal de sechestru asigurator
pentru bunuri mobile";
4. ,,Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile";
5. ,,Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti";
6. ,,Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti";
7. ,,Referat justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii";
8. ,,Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii". Art. 3. - Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

Bucuresti, 21 octombrie 2010.
Nr. 2.605